Loài bọt biển có thể là tổ tiên sớm nhất của chúng ta

Năm 2008, một trong những nghiên cứu về phylogenomic – tiến trình tái lập cây sự sống ban đầu cho rằng sứa lược là thành viên sớm nhất của các loài động vật chứ không phải là bọt biển.Kể từ đó, các nghiên cứu đã đảo lật giữa liệu bọt biển hay sứa lược là tổ tiên sớm nhất của chúng ta.Bây giờ, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bristol đã xác định nguyên nhân của sự đảo lật này.Và khi làm như vậy, các nhà nghiên cứu tin họ đã phát hiện rằng bọt biển là dòng dõi tổ tiên lâu đời nhất.Giáo sư Davide Pisani, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Thực tế là, giả thuyết về việc liệu loài bọt biển hay sứa lược đến trước tiên cho thấy lịch sử tiến hóa hoàn toàn khác nhau đối với các hệ thống cơ quan quan trọng của động vật như hệ thống thần kinh và hệ tiêu hóa.Vì vậy, biết được sự phân nhánh chính xác ở gốc cây động vật là điều cơ bản để hiểu sự tiến hóa của chúng ta, và nguồn gốc các đặc điểm chính của giải phẫu động vật “.Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật thống kê mới để kiểm tra liệu các mô hình tiến hóa có thể mô tả có hiệu quả các bộ dữ liệu di truyền được sử dụng để nghiên cứu sự tiến hóa đầu tiên của động vật.Phân tích của họ cho thấy rằng, đối với cùng một tập dữ liệu, các mô hình chính xác hơn ủng hộ bọt biển ở gốc cây động vật.Trong khi đó, các mô hình không đáng tin cậy hơn nghiêng về sứa lược.Giáo sư Pisani nói: “Phylogenomics, việc sử dụng dữ liệu gen trong phát sinh loài, là một khoa học tương đối mới.Bằng chứng về sứa lược là dòng phân nhánh động vật sớm nhất đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2008, một thập kỷ trước đây, trong phân tích phylogenomic quy mô lớn đầu tiên của nhóm động vật.”Hiện nay, chúng tôi có những công cụ và dữ liệu phân tích tốt hơn và nghiên cứu này nghiêm túc thách thức hiện trạng đã được chấp nhận”.

Nguồn: https://willametteriverfestival.org/

Xem thêm bài viết khác: https://willametteriverfestival.org/du-lich/


Article Categories:
Du Lịch

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *